Tension Control Card

Giá: Liên hệ

Tension Control Card là loại card điều khiển lực căng CHV được gắn lên biến tần hiệu suất cao điều khiển vector CHV. Thiết bị này ra đời đã thay thế hoàn toàn việc sử dụng các động cơ torque, động cơ DC cùng với bộ điều khiển lực căng theo dạng độc lập với một hệ thống điều khiển lực căng giúp giảm chi phí, bảo trì và kiểm tra dễ dàng hơn.

Số lượng
LIÊN HỆ MUA

a)    Ngõ vào ra:
–   Ngõ vào số:
●   Cung cấp 03 ngõ vào số (S6,S7,S8).
●   Cung cấp 01 ngõ vào xung tốc độ cao hoặc tín hiệu số.
–   Tín hiệu tương tự:
●   01 ngõ vào AI3 có thể nhận tín hiệu áp từ (-10V~+10V).
●   01 ngõ vào AI4 có thể nhận tín hiệu áp từ (-10V~+10V) hoặc nhận tín hiệu dòng diện (0~20mA)
–   Truyền thông:
●   Có 01 ngõ truyền thông (RS485+ ; RS485-) có thể cho phép sử dụng truyền thông hay không thông qua công tắc DIP.
b)   Chế độ điều khiển:
–   Điều khiển moment hồi tiếp tension-free.
–   Điều khiển moment hồi tiếp tension.
–   Điều khiển tốc độ hồi tiếp tension.