Series Communication Card

Giá: Liên hệ

Series Communication Card là một loại model của card PG dành cho biến tần CHV là PN000PGWX.Có hai loại cho khách hàng lựa chọn là  truyền thông RS485, RS232. Thiết bị ra đời để kết nối giữa biến tần và PLC (PC công nghiệp).

Số lượng
LIÊN HỆ MUA
1.Mode truyền:
–   Hai cổng truyền thông RS485/RS2322.Mode phát:
–   Chế độ truyền đơn-công. Tại một thời điểm, chỉ có hoặc thiết bị làm master hoặc slave gửi dữ liệu còn thiết bị còn lại có nhiệm vụ nhận dữ liệu. Dữ liệu được gửi qua khung truyền dữ liệu.
–   Hệ thống một Master có nhiều Slave. Địa chỉ của slave bắt đầu từ 1~247.
–   Truyền thông Protocol của biến tần CHV là truyền thông Modbus protocol đồng bộ Master/Slave. Chỉ một thiết bị (Master) làm nhiệm vụ truyền lệnh còn thiết bị Slave chỉ có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu để phản hồi hoặc thực hiện lệnh từ Master gửi tới.3. Cấu trúc khung truyền:
Bít khởi đầu Bít
1
Bít
2
Bít
3
Bít
4
Bít
5
Bít
6
Bít
7
Bít
8
1:Bít kiểm tra chẵn
2:Bít kiểm tra lẻ
3: không
Kiểm tra
Bít kết thúc