I/O Extension Card

Giá: Liên hệ

I/O Extension Card là loại model của card I/O mở rộng dành cho biến tần CHV là CHV00IO. Việc thiết kế ra thiết bị chỉ để phục vụ cho mục đích mở rộng ngõ vào hoặc ra cho người sử dụng khi muốn dùng thêm ngõ vào , ngõ ra cho một nhiệm vụ điều khiển cụ thể.

Số lượng
LIÊN HỆ MUA

Ngõ vào ra:
●   Ngõ vào số S6~S8 cách ly quang với PW và COM : Dải điện áp vào : 9~30V và trở kháng vào : 3.3 KΩ
●   HDI2 : Ngõ vào xung tần số cao hoặc ngõ vào số, cách ly quang với PW và COM. Dải xung vào tần số : 0~50Kz , trở kháng vào 1.1KΩ.
●   COM: làm cổng mass cho các cổng tín hiệu số và nguồn +24V hoặc nguồn nuôi ngoài.
●   AI3: Ngõ vào analog điện áp vào từ -10V~10V, trở kháng vào 10kΩ.
●   AI4: Ngõ vào analog điện áp vào từ 0V~10V / dòng (0~2mA) , chuyển đổi bằng J1. , trở kháng vào 10kΩ với tín hiệu vào là điện áp và 250Ω với tin hiệu vào là dòng điện.
●   Y2: đầu ra colector cực hở. Dải điện áp đầu ra 0~24V, dải điện áp dòng ra 0~50mA.
●   AO2: Ngõ ra analog, hỗ trợ ngõ ra điện áp và ngõ ra dòng thông qua chuyển đổi J2 , điện áp ra từ 0V~10V / dòng ra (0~2mA).
●   RS485+/RS485- : Port truyền thông 485, tín hiệu vi sai 485+,-.
●   RO3A, RO3B, RO3C : Ngõ ra relay RO3, RO3- comon, RO3- NC, RO3-NO, Khả năng tải: AC 250V/3A, DC 30V/1A.
●   J1: chuyển đổi chọn tín hiệu vào là Điện áp vào từ 0V~10V hoặc dòng (0~2mA). Nối chân V với GND ngõ vào là áp, nối chân I với GND ngõ vào là dòng.
●   J2: chuyển đổi chọn tín hiệu vào là Điện áp vào từ 0V~10V hoặc dòng (0~2mA). Nối chân V với GND ngõ vào là áp, nối chân I với GND ngõ vào là dòng.
●   S1: Chọn chế độ truyền thông 485, nếu công tắc DIP được đặt ON thì thiết lập chọn chế độ còn nếu công tắc DIP được đặt là off thì ngắt chế độ truyền thông RS485.