Board hiển thị gọi tầng

Giá: Liên hệ

Số lượng
LIÊN HỆ MUA
DC-03B

 Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu đỏ siêu mỏng

Chức năng: 

 • Hiển thị dọc màu đỏ, thiết kế siêu mỏng 10mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động

Vị trí lắp đặt:

 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
 DC-03H

 Board hiển thị gọi tầng Led ngang màu đỏ

Chức năng: 

 • Hiển thị ngang màu đỏ, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
 DC-03W

 Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu trắng siêu mỏng

 Chức năng: 

 • Hiển thị dọc màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp
 • gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
 Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
DC-07K

  Board gọi tầng LCD đứng nền xanh chữ trắng

  Chức năng: 

 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
DC-03G

  Board gọi tầng hiển thị Led ngang màu trắng

  Chức năng: 

 • Hiển thị ngang màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
DC-07I
  Board gọi tầng hiển thị LCD đứng nền đen chữ trắng

Chức năng: 

 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền đen
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
DC-07H

  Board gọi tầng hiển thị LCD ngang nền đen chữ trắng

 Chức năng: 

 • Bảng hiển thị LCD ngang, chữ trắng nền đen
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy
DC-07D

  Board gọi tầng truyền thông RS485 hiển thị LCD đứng nền xanh chữ trắng 

Chức năng: 

 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông RS485
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi…
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài
 Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy